Disclaimer & Privacy

Algemeen

We Are Travellers (KVK-nummer: 62760009), verleent je hierbij toegang tot www.wearetravellers.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door We Are Travellers en derden zijn aangeleverd. Als lezer kun je de website kosteloos gebruiken. We Are Travellers behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Privacy

Persoonlijke informatie is belangrijk en daarom gaan we hier bij We Are Travellers vertrouwelijk mee om. We zullen daarom nooit persoonlijke informatie verkopen aan derden. We waarderen namelijk het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. WeAreTravellers is ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Nu vraag je je wellicht af welke informatie wij ontvangen wanneer je www.wearetravellers.nl bezoekt, daarom hebben we dit hier kort onder toegelicht.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op WeAreTravellers.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

Op We Are Travellers verwerken we jouw persoonlijke gegevens om verschillende redenen. Om het online gebruiksgemak voor de bezoeker te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van www.wearetravellers.nl kunnen verbeteren. Denk hierbij aan gebruikersdata zoals: Welke browser je gebruikt om We Are Travellers te bekijken, de tijd waarop je de site bezocht, welke pagina’s je bekeek en hoe voor hoe lang. Dit houden we vervolgens bij in Google Analytics. Ook verwerken we jouw gegevens als je een reactie achterlaat, als je een artikel deelt via social media of bijvoorbeeld om spammers te blokkeren. WeAreTravellers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 38 maanden of totdat jij een verzoek indient om je gegevens te verwijderen.

Cookies

WeAreTravellers gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die WeAreTravellers gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. We gebruiken cookies bijvoorbeeld voor Google Analytics en Social Media. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google Analytics, het IP-adres wordt geheimgehouden en gegevens delen staat uit ook maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Analytics-cookies. Mocht je niet willen we dat we cookies gebruiken, dan kun je dit het beste wijzigen in je browser instellingen.

Reageren op artikelen op We Are Travellers

Wanneer je reageert op een artikel op We Are Travellers is het noodzakelijk enige informatie in te vullen. Denk daarbij aan een e-mailadres, naam en optioneel ook een website. Ook wordt er veelal automatisch een IP-adres meegeleverd. Deze informatie zullen we nooit zomaar beschikbaar stellen of verkopen aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van WeAreTravellers, heeft WeAreTravellers een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze partijen zijn Antagonist (dit is onze hostingpartij) en Google Analytics. WeAreTravellers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien je wilt dat we een reactie van jou verwijderen is dit mogelijk, mail daarvoor naar info@wearetravellers.nl.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

WeAreTravellers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouders is dan 16 jaar, we raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen zodat ze voorkomen dat zomaar gegevens worden verzameld. Als je ervan overtuigd bent dat we toch persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op met info@wearetravellers.nl en dan kunnen we de informatie mogelijk verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen op WeAreTravellers. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WeAreTravellers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die WeAreTravellers van jou beschikt in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wearetravellers.nl.

Links naar andere websites

Op We Are Travellers zijn links naar andere websites te vinden. Wij proberen naar kwalitatieve websites te linken, waarvan we denken dat de inhoud accuraat is. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor het gebruiken van deze andere websites en de inhoud die er op te vinden is. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze andere websites.

Disclaimer

Artikelen en foto’s op We Are Travellers zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van We Are Travellers.

De door We Are Travellers verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van WeAreTravellers kunnen geen enkele rechten worden ontleend. De informatie op We Are Travellers wordt vrijwel elke dag aangevuld en/of gewijzigd, dit soort eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ondanks dat we dagelijks met de website bezig zijn, kunnen fouten voorkomen of dat informatie onjuist is. Mocht je zo’n fout constateren, horen we dit graag op info@wearetravellers.nl dan proberen we er zo snel mogelijk iets aan te doen.

WeAreTravellers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van WeAreTravellers.nl.

Affiliate links

We Are Travellers werkt samen met affiliate partijen als Tradetracker, Zanox, Tradedoubler, Daisycon, Affilinet en Paypro. Het is dus mogelijk dat We Are Travellers een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze website. We volgen jouw klikgedrag dus via deze affiliate partijen.

Blogs over producten en/of services van derden

Op We Are Travellers verschijnen soms artikelen waarin producten van derden worden aangeprezen. Denk aan boeken, reisgadgets, excursies of hotels. Veelal zijn dit artikelen over producten en/of services die we zelf hebben uitgeprobeerd. Sommige producten of gereviewde services krijgen we van derden; anderen zijn al in ons bezit of hebben we zelf gekocht en andere keren is het iets waar we simpelweg van dromen of nieuwsgierig naar zijn. We worden regelmatig uitgenodigd, maar meer dan eens betalen we er zelf ook voor. In welke situatie dan ook, uitgangspunt van We Are Travellers is een eerlijk en betrouwbaar verhaal vertellen dat inspireert. Als we niet 100% achter iets staan, schrijven we er ook liever niet over. We vinden namelijk dat onze lezers alleen de beste reistips verdienen. En vinden we iets niet zo goed, maar grotendeels wel, dan vermelden we die kanttekeningen veelal.

Advertorials

Op We Are Travellers verschijnen ook wel eens artikelen van derden. Deze worden doorgaans advertorials genoemd en zijn soms berichten die door derden zijn geschreven of deels door ons. Dit zijn ook artikelen waar we een vergoeding voor kunnen ontvangen. Aan We Are Travellers wordt fulltime gewerkt en door advertorial samenwerkingen kan dit onder andere worden bekostigt. En zo kunnen jullie dagelijks van gratis informatie, tips, verhalen en reisinspiratie genieten. We zullen nooit advertorials plaatsen voor producten en/of bedrijven waar we niet achterstaan.

Privacy policy & Disclamer aanpassingen

We hebben het recht deze privacy policy en disclaimer te veranderen zonder dit vooraf te melden. Veranderingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.

 

Algemene voorwaarden Workshop

Inschrijven

Het inschrijven voor een workshop kan alleen online, per e-mail zal een deelnemer een bevestiging krijgen van WeAreTravellers. WeAreTravellers behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen vijf werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. Indien een inschrijving door WeAreTravellers wordt geweigerd, komt de betalingsverplichting van de deelnemer te vervallen en zal het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na weigering terugbetaald worden aan de geweigerde deelnemer door middel van een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer waarmee de betaling werd verricht. Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer tevens de Algemene Voorwaarden.De gegevens van de deelnemer van een workshop kunnen beschikbaar worden gesteld aan partners die betrokken zijn bij de organisatie van het betreffende event.

Ontbinden inschrijving Workshop

Het ontbinden van een inschrijving voor een workshop kan alleen per e-mail. Een ontbinding is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen per mail. Ontbinden voor een opleiding kan via info@wearetravellers.nl. De deelnemer heeft bij het door WeAreTravellers ontbinden van een overeenkomst m.b.t. een workshop geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid voor de kant van WeAreTravellers is uitgesloten. Kosteloze ontbinding is mogelijk tot maximaal 14 dagen voor aanvang van de workshop, waarbij de betalingsverplichting met betrekking tot de workshop komt te vervallen. Bij het niet verschijnen van de deelnemer bij de workshop is de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd. Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten voor de workshop, althans het overeengekomen bedrag kan alleen wanneer er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. WeAreTravellers bepaalt naar eigen inzicht wanneer hiervan sprake is.

Wijziging Workshop

Wanneer door omstandigheden een workshop niet kan doorgaan, zal WeAreTravellers proberen binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend(e) workshop op een andere datum. Indien dit niet mogelijk is en WeAreTravellers de workshop niet door laat gaan, zal WeAreTravellers het inschrijfgeld restitueren aan de deelnemer. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt tevens plaats indien de deelnemer op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan de opleiding of het event.